Privacybeleid – Pole

Koop 3 en krijg 10% korting met code POLE10

Privacybeleid

Gegevensbescherming

Pool
Durlacher Str. 3C
10715 Berlijn
Duitsland

info@poleonline.de

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid gegevens bevat. doorverbonden en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een correcte weergave van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hostingservices van derden
Als onderdeel van de verwerking namens ons levert een externe provider de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren in de online winkel zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking, contact opnemen met en openen van een klantaccount

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG om het contract en uw vragen te verwerken.
Indien u hiervoor conform artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG uw toestemming heeft gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantaccount.
Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij reserveren het recht om de gegevens te gebruiken die verder gaan dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door een functie te gebruiken die hiervoor in het klantaccount is voorzien.

3. Gegevens delen

Om het contract volgens artikel 6 lid 1 zin 1 lid b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste rederij, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betaling dienstverlener om betalingen te verwerken. Sommige van de geselecteerde betalingsdienstaanbieders verzamelen deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces registreren bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Gegevensoverdracht naar verzendserviceproviders
Indien u ons hier tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, zullen wij uw e-mailadres en telefoonnummer conform artikel 6 lid 1 zin 1 lit Delivery kunnen contact met u opnemen voor de geselecteerde verzenddienst doel van de kennisgeving of coördinatie van de levering.

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om verdergaande gegevens te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren u in deze verklaring.


DPD Duitsland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

Duitse Post AG
Charles-de-Gaulle-Str. 20
53113 Bonn
Duitsland

Amazon Digital Germany GmbH
Domagkstrae 28
80807 München
Duitsland

4. E-mailnieuwsbrieven en promoties per post

E-mail adverteren met aanmelding voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit.

Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres van de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, wat wettelijk is toegestaan en over waarover wij u in deze verklaring informeren.

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht op bezwaar
Als wij uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten en u heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als de reeds gekochte producten op basis van artikel 7 (3) UWG, uit ons assortiment per e-mail. Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij reclame voor onze klanten te beschermen in het kader van een belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de reclame-e-mail, zonder andere kosten dan de verzendingskosten volgens naar de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt in het kader van de verwerking namens ons verzonden door een dienstverlener, aan wie wij hiervoor uw e-mailadres doorgeven. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Postreclame en uw recht om bezwaar te maken
Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam evenals uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen. Dit dient om onze dwingende legitieme belangen bij reclame voor onze klanten te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG.

De reclamemailings worden in het kader van de verwerking namens ons verzorgd door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

5. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina\'s zogenaamde cookies, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven conform artikel 6 lid 1 Zin 1 verlicht hebben verleend.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De opslagduur kunt u zien in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn voor de respectievelijke browsers te vinden onder de volgende links:

Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Bovendien kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in de verklaring inzake gegevensbescherming.

Usercentrics Consent Management Platform
Op onze website gebruiken we het Usercentrics Consent Management-platform ("Usercentrics") om u te informeren over de technologieën die we op onze website gebruiken en om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze technologieën te verkrijgen, beheren en controleren. Dit is vereist in in overeenstemming met Artikel 6 Paragraaf 1 Clausule 1 Letter c AVG om te voldoen aan onze wettelijke verplichting in overeenstemming met Artikel 7 Paragraaf 1 AVG om uw toestemming te kunnen bewijzen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens waaraan wij onderworpen zijn De Usercentrics toestemmingsbeheerservice is een aanbieding van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, die uw gegevens namens ons verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat de Usersentrics-webserver een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw geanonimiseerde IP-adres, de datum en tijd bevat van de Bezoek-, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw toestemmingsgedrag t. Uw gegevens worden na drie jaar verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit zullen wij u in deze verklaring informeren.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Indien u hiervoor conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG uw toestemming heeft gegeven, maakt deze website voor website-analyse gebruik van Google (Universal) Analytics. De webanalyseservice wordt geleverd door Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en opererend naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres vóór verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Na beëindiging van ons gebruik van Google Analytics worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een huidig certificaat kan hier bekeken worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dit voorkomt het verzamelen van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u: deze link klik om toekomstige verzameling door Google Analytics op deze website te voorkomen. Op uw eindapparaat wordt een opt-out-cookie opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

6. Andere technologieën

We kunnen op onze website andere technologieën gebruiken (bijv. cookies, webanalysetools, online marketingtools, sociale plug-ins) die niet afzonderlijk in deze gegevensbeschermingsverklaring worden vermeld. Meer informatie over deze technologieën en de respectieve wettelijke basis is te vinden op het platform van onze toestemmingsbeheerservice Usercentrics, die we op onze website hebben geïntegreerd. U kunt het Usercentrics-platform bereiken door op de vingerafdrukknop in de linkerbenedenhoek van de pagina te klikken.

7. Onlinemarketing

Google Ads-remarketing
We gebruiken Google Ads om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG, wordt bij uw bezoek aan onze website door Google de zogenaamde remarketing-cookie geplaatst, die automatisch wordt verzonden met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de gegevens die u verstrekt, maakt bezochte sites op interesses gebaseerde advertenties mogelijk. Na beëindiging van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet ziet, te personaliseren. Als u in dit geval bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor zal Google uw persoonsgegevens tijdelijk koppelen aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en opererend onder de wetten van Ierland met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een huidig certificaat kan hier bekeken worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.
U kunt uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken door het gebruik van de remarketing-cookie via deze Koppeling deactiveren. U kunt ook contact opnemen met de Alliantie voor digitale advertenties informeren over het plaatsen van cookies en instellingen hiervoor maken.

Microsoft Adverteren
Via Microsoft Advertising adverteren we voor deze website in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN, evenals op websites van derden. Als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven conform artikel 6 lid 1 zin 1 lit staat dit toe. Na beëindiging van het gebruik van Microsoft Advertising door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Microsoft Advertising is een aanbod van Microsoft Corporation (www.microsoft.com). De Microsoft Corporation heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een huidig certificaat kan hier bekeken worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken door het gebruik van de remarketing-cookie via deze Koppeling deactiveren. Ook kunt u meer te weten komen over het plaatsen van cookies van de Digital Advertising Alliance en hiervoor instellingen maken.

Google-lettertypen
De scriptcode "Google Fonts" is geïntegreerd op deze website. Google Fonts is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een uniforme presentatie van de inhoud op onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de door u gebruikte browser en de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website is benaderd via uw IP-adres.
Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een huidig certificaat kan hier bekeken worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de privacyverklaringen van Google.

8. Sociale media

Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en prospects te verbeteren. Wij verstrekken daar informatie over onze producten en actuele aanbiedingen.
Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw eindapparaat gebruikt. In deze cookies worden bezoekersgedrag en gebruikersinteresses opgeslagen. Volgens artikel 6, lid 1, punt f AVG dient dit om onze legitieme belangen te beschermen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Als u door de respectievelijke exploitanten van sociale mediaplatforms om uw toestemming (toestemming) voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, lit.
Voor zover de bovengenoemde social media platforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS afgegeven. Dit gaat terug op het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier bekeken worden.
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun websites, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instellingsopties om uw privacy te beschermen, in het bijzonder de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij u naar naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de providers die hieronder zijn gelinkt. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen volgens artikel 26 DSGVO, die u hier kan zien.
Meer informatie over gegevensverwerking vindt u bij een bezoek aan een Facebook-fanpagina (informatie over Insights-gegevens). hier.

Google YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

9. Contactopties en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • volgens artikel 15 AVG het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daar gespecificeerd;
 • in overeenstemming met artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • op grond van artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking vereist is
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • nodig is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • volgens artikel 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, voor zover:
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen ervan;
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • in overeenstemming met artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • volgens artikel 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk.

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken.


Nederlands